Ηλεκτροκίνηση

Διευρύνεται το Δίκτυο ΦΟΡΤΙΖΩ στην Ελλάδα

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, επέρχεται μέσα από την ανάπτυξη των δημόσιων σταθμών φόρτισης, καθώς έτσι διευκολύνεται η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το μοναδικό, δημόσιο Δίκτυο σταθμών φόρτισης που λειτουργεί στην Ελλάδα, το Δίκτυο ΦΟΡΤΙΖΩ, επεκτείνεται συνεχώς, έχοντας αυτή τη στιγμή πάνω από 50 σημεία φόρτισης σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Μάλιστα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, 4 νέα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης στην Αττική, εντάχθηκαν στο Δίκτυο ΦΟΡΤΙΖΩ και τέθηκαν στη διάθεση όλων των κατόχων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι νέοι σταθμοί φόρτισης βρίσκονται στην Αθήνα, στο Cityzen parking «Πύργος Αθηνών» στους Αμπελοκήπους και στο Cityzen Parking «Δικαστήρια Ευελπίδων» στην Κυψέλη και στο Μαρούσι, στο Cityzen Parking «Αίθριο» και στο Cityzen Parking «Φραγκοκκλησιάς».

Η πρόσβαση στους σταθμούς φόρτισης είναι ανοικτή σε όλους τους χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που θέλουν να συνδυάσουν τη στάθμευση και τις λοιπές υπηρεσίες των Cityzen parking, με τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου τους με ασφαλή και ποιοτικό τρόπο.

Επίσης, είναι διαθέσιμοι τόσο σε συνδρομητές του Δικτύου ΦΟΡΤΙΖΩ ή κατόχους FORTIZO Card, όσο και σε ad hoc χρήστες, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς μέσω σχετικής εφαρμογής, που δίνει τη δυνατότητα κράτησης, ενεργοποίησης, αλλά και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της συνεδρίας φόρτισης.

Οι σταθμοί φόρτισης που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στα Cityzen Parking, είναι εναλλασσόμενου ρεύματος, μέγιστης ισχύος 22 kW με ρευματοδότες Τύπου 2 και πληρούν όλες τις προδιαγραφές λειτουργίας των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης.

Στο επόμενο διάστημα και ως το τέλος του έτους θα τεθούν σε λειτουργία πρόσθετα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Δικτύου ΦΟΡΤΙΖΩ και σε άλλους χώρους στάθμευσης της Cityzen, συμβάλλοντας εμπράκτως στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.